ViewLogo

The Newport, Wormit & Forgan Archive

Norwegians at Woodhaven 1942-45 : Photo Captions (in Norwegian)

Not all photos have captions.

Either search for: or view all records

AlbumCaption
3Kongens besøk til 333 Sqdr - Leuchars, 7 Mai 1943
3Kongens besøk til 333 Sqdr - Leuchars, 7 Mai 1943
3Kongens besøk til 333 Sqdr - Leuchars, 7 Mai 1943
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Parade ved åpningen av den Norske utstillingen i Edinburgh
3Marsh til Newport Kino for å se filmen The Next of Kind
3Marsh til Newport Kino for å se filmen The Next of Kind
3Marsh til Newport Kino for å se filmen The Next of Kind
3Marsh til Newport Kino for å se filmen The Next of Kind
3Marsh til Newport Kino for å se filmen The Next of Kind
3Air-Vise-Marshal i Woodhaven
3Air-Vise-Marshal i Woodhaven
3Air-Vise-Marshal i Woodhaven
3Berge-Ellingsen
3Den Norske Leikarring i London
3Den Norske leikarring i London
3Jessie McIntyre
3Badeliv i Newport
3Helen Rankin - Margaret
3Frivakt og Skaffetid
3Frivakt og Skaffetid
3Frivakt og Skaffetid
3Norgeskart studie
3Frivakt og Skaffetid
3Landsorganisasjons Office
3Raid
3Olsen og Olsen
3114 Castlenau
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Interiør fra Sittingrum - Messe - og Vaskerum i Mannskapsbarakken
3Rekrutskolen i Muskoka Canada
3Rekrutskolen i Muskoka Canada
3Rekrutskolen i Muskoka Canada
3Rekrutskolen i Muskoka Canada
3Rekrutskolen i Muskoka Canada
3Rekrutskolen i Muskoka Canada

Page 10 of 13      Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next

Return to Galleries Page